Különbözünk?

A férfiak iglnyei teljesen különböznek a kétől, ebből pedig számos probléma fakad. Sok kapcsolat felőrlődik a kétféle elvárás összeegyeztethetetlensége miatt. Mást kívánunk lelkileg és testileg is.

Szexuális aktivitás

Gyakran mondják, legalábbis fiatalok esetében, hogy az erotikus aktivitás sokkal fontosabb a férfiak, mint a nők számára. S bár ezt az állítást számos fiatal nő túlzónak és túlhaladottnak tartja, a férfitársadalom mégis állandó, megalapozott véleménynek tekinti.

A szerelmeskedés a férfiaknak legalább kétfajta kielégülést nyújt: a szexuális öröm heves, könnyen elérhető, újra ismételhető, hacsak partner nem akadályozza meg . . . Másrészt minden egyes sikeres kapcsolat megmutatja nekik, hogy megfelelnek a ''férfi'' mintaképének, és potenciájuk bizonyítékául szolgál.

Az orgazmus

A nők többsége az orgazmust a hullámözönhöz hasonlítja, csúcshoz, érzések kitöréséhez, melyeket egy örömteli lejtő követ. A férfiak mindezt máshogyan élik meg: úgy érzik, elsüllyednek , sokan legyőzöttnek, megsemmisültnek érzik magukat. Mások az orgazmust az elektromos jelenségekhez hasonlítják, amikor a boldog kísérletezőt hirtelen áramütés éri.

Csábítás

Hogy a férfiak általában dicsekszenek hódításaikkal, annak alapvetően kulturális és társadalmi okai vannak, illetve az a tény, hogy a csábítót a nőtársadalom mindenfajta jó tulajdonsággal ruházza fel. Csodálattal mondják róla, hogy milyen temperamentumos, hogy mennyire tetszik a nőknek stb.

A nőknél ez egyáltalán nem így van. A csábítót és a prostituáltat a közmegítélésben csak egy hajszál választja el . Ennek a hozzáállásnak a következménye, hogy míg a férfi fitogtatja képességeit, addig a nő, ha szeretné megőrizni környezete megbecsülését, elrejtőzik és csendben marad.

A hűség értelmezése

A múltban a hűtlenség bizonyos fokig a férfiak előjoga volt. Manapság sok férj, barát, élettárs tér vissza a hagyományhoz, s értelmezi félre a hűség jelentését. De a gyakori férfihűtlenségre - állítólag - létezik biológiai magyarázat is . Eszerint a teremtés koronái természetüknél fogva azért hűtlenek, mert hormonjaik - akaratuktól függetlenül - egyszerre sok nő meghódítására ösztökélik őket. Ezt a viselkedést a hímivarszervek folyamatos működésének tulajdonítják, ami pedig a férfi élettani adottságából fakad. . . (na persze. . . : -) )